Booking og afbestilling

1. Indledning

1.1 Denne booking- og afbestillingspolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Racket Club (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) muliggør online booking af deres padel-baner ved hjælp partneren Matchi. 

1.2 Endvidere dækker Politikken over, hvordan det som kunde er muligt, at afbestille/aflyse en given booking/bestilling, samt hvilke forhold der gør sig gældende for sådan handling som produkt af hvornår handlingen indtræffer i relation til bookingens start/afholdelse

2. Online bookinger via Matchi-App og Matchi.se

2.1 For at booke en bane i Racket Club er det nødvendigt at oprette og aktivere en bruger hos vores partner Matchi. Denne bruger muliggør booking af Racket Clubs padel-baner i samtlige centre, enten via Matchi telefon-appikation eller browser webapplikation. 

Booking/bestilling af Racket Clubs padel-baner sker udelukkende via Matchi. Telefonisk eller anden booking er ikke muligt, med undtagelse af større events og lignende arrangementer for mere end 20 brugere.  

For at oprette en bruger i Matchi er det nødvendigt at oplyse:

  • Fuldt navn
  • Fødselsår (med henblik på aktivering af alderspecifikke holdtræninger)
  • Email-adresse
  • Telefonnummer
  • Gyldigt kreditkort

Racket Club opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. Al denne data er opbevaret i Matchi's databaser og Racket Club har ikke mulighed for at tilgå data.

3. Bookingpriser

3.1 Booking/bestilling af Racket Clubs padel-baner sker udelukkende via Matchi. Telefonisk eller anden booking er ikke muligt..

I Racket Club varierer bookingpriserne alt afhængigt af hvornår på døgnet du ønsker at booke. Alle vores centre har åbent fra 06:00 til 24:00. Denne åbningstid er opdelt i to kategorier; low & peak

3.1 Racket Club forbeholder sig retten til at ændre i disse priser løbende som produkt af udvikling i markedet og jf. prissætning for både lokale og, nationale og internationale konkurrenter. 

3.2 Med et medlemskab i Racket Club opnås en fast besparelse på samtlige bane-bookinger (uagtet tidspunkt), samt mulighed for booking af holdtræninger. Holdtræning er ikke inkluderet i selve medlemskabet, og der skal dermed forefindes en merbetaling for at kunne deltage i disse i Racket Clubs centre. 

4. Aflysning af bane-booking/bestilling

4.1 I Racket Club har du som kunde mulighed for at booke din bane direkte via Matchi.se (webapplikation eller smart-phone applikation). Alle bookinger i Racket Club kan aflyses helt op til 24-timer før bookingens afholdelse, dog mod betaling af et aflysningsgebyr. Størrelsen på aflysningensgebyret er dikteret af Matchi/Playtomic og Racket Club har ikke direkte indflydelse på dets størrelse. 

4.2 Aflysning kan ikke foretags via telefon eller mail men udelukkende via bookingsystemet MATCHi (fra 1. februar 2022) eller Playtomic (til og med d. 31 januar 2022). 

4.3 Bookinger der gennemføres indenfor 24-timer af bookingens afholdelse er ikke mulige at aflyse uden aflysningsgebyr. Således kan bookinger foretaget med mindre end 24-timer til bookingen afholdelse ikke annulleres, og prisen for banen er låst og betalt.

5. Videresalg af banebookinger fra kunde til kunde

5.1 Hvis du har lavet en booking du ikke længere har mulighed for at afholde i Racket Club er du i din fulde ret til at sælge bane/bookingen videre til en anden bruger. Det er dog vigtigt at understrege at du som "sælger" ikke må tjene på videresalget, da dette stritter imod loven om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer:

§ 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Stk. 2. Det beløb, som en billet oprindelig er erhvervet for, kan foruden selve billetprisen omfatte eventuelle administrationsgebyrer. Herudover kan andre udgifter forbundet med erhvervelsen inkluderes i videresalgsprisen.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 25. november 1991.

6. Kontakt

6.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på support@racketclub.dk