Bortvisning

Racket Club forbeholder sig retten til at opsige medlemskaber (herunder; medlemsaftaler, faste bane tider, foreningsaftaler, sponsoraftaler og lignende aftaler mellem Racket Club og både privat- og erhvervskunder) som følge at et medlems og/eller repræsentant for eventuel erhvervsaftales væsentlige misligeholdelse af Racket Clubs adfærdskodeks og/eller medlemsaftale. 

Væsentlig misligeholdelse af Racket Clubs adfærdkodeks og/eller medlemsaftale er dækkende for adfærd og handlinger som:

  • Afgivelse af positiv dopingtest
  • Udvisning af truende/agressiv adfærd mod Racket Club's personale, gæster i Racket Club, eller mod trænere og/eller instruktører.
  • Hærværk af Racket Clubs ejendom og faciliteter
  • Tyveri af alle slags
  • På nogen måde overlagt forvolde Racket Club økonomisk tab

Skulle et medlem udøve en væsentlig misligeholdelse af Racket Clubs adfærdskodeks vil denne person modtage en skriftlig advarsel fra Racket Clubs ledelse. Denne skriftlige advarsel vil være beskrivende for den hændelse der ligger til grunde for dens tilblivelse:

  • Inkludere en indledende beskrivelse af handlingen
  • Præsentere eventuelle videoptagelser
  • Præsentere eventuelle vidnesbyrd fra personale såvel som andre gæster i Racket Club både anonymt og ved navns nævnelse

Denne skriftlige advarsel vil gøre sig gældende i samtlige Racket Club centre.

Skulle en tilsvarende hændelse præsentere sig igen efter fremsendelse af en skriftlig advarsel vil dette resultere i en decideret bortvisning fra samtlige Racket Club centre. Racistiske, nedladende udtalelser eller voldelig adfærd medfører øjeblikkelig bortvisning. Bortvisning fremsendes i skriftligt format

Bortvisning vil således udmunde i ophævelse af eventuelt medlemskab (herunder; medlemsaftaler, faste bane tider, foreningsaftaler, sponsoraftaler og lignende aftaler mellem Racket Club og både privat- og erhvervskunder).

 

Medlemskabet spærres, øvrige uudnyttede forud betalinger tilbagebetales, medmindre Racket Club har modregningskrav, i så fald modregnes sådanne krav i medlemmets uudnyttede forudbetalinger.